Wij behoren tot de 4 grootste prostaatbehandelcentra in Nederland.

Resultaten operaties prostaatkanker

Onze resultaten tot nu toe

Sinds april 2018 werken de specialisten van Reinier de Graaf in Delft, HagaZiekenhuis in Den Haag en LangeLand Ziekenhuis uit Zoetermeer samen in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Samen diagnosticeren we maar liefst 3.200 patiënten per jaar met verhoogd PSA.

Onze patiënten beoordelen ons met het rapportcijfer 9.1! 

Onze gespecialiseerde urologen voeren maar liefst zes prostaatoperaties uit per week in Delft. De voor- en nazorg van patiënten gebeurt grotendeels in het eigen vertrouwde ziekenhuis van de patiënt.

Door deze intensieve samenwerking, continue opleiding van onze specialisten én het gebruik van de nieuwste behandeltechnieken, behalen wij – aantoonbaar – de beste resultaten van Nederland. Een voorbeeld is onze zenuwsparende operatietechniek. Hiermee kunnen we tumorweefsel nog nauwkeuriger lokaliseren en behandelen. Er is zo veel minder kans op erectieproblemen of ongewenst verlies van urine.

De samenwerking op één locatie, het grote aantal uitgevoerde operaties, ervaren specialisten, het gebruik van nieuwe technieken en continue opleiding hebben geleid tot indrukwekkende resultaten. De behaalde resultaten die we u op deze pagina tonen, zijn nu al vergelijkbaar met de beste centra van Europa.

voorbeeld 7636 FvdB 20180316 e1536329167911

Transparantie staat voorop

De medisch specialisten van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum vinden het belangrijk transparant te zijn over de geleverde zorg en kwaliteit van prostaatkankeroperaties. Informatie die voor u als patiënt of zorgverlener belangrijk is bij de keuze in welk ziekenhuis of centrum u of uw patiënt behandeld wil worden.

Daarom publiceren onze chirurgen hun resultaten op deze website.

Aantal uitgevoerde operaties in 2021
Sinds de opening van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum hebben we al meer dan 1.000 operaties uitgevoerd.

207

Operaties

89,4%

Gehele verwijdering tumor

Percentage in Nederland is 72%

voorbeeld 7196 FvdB 20180314 e1536329679383

Complicaties: slechts 1.1 procent binnen 30 dagen

Bij elke operatie bestaat het risico tot complicaties. De belangrijkste complicaties bij prostaatkankeroperaties zijn:

  • Urineweginfectie
  • Vertraagd op gang komen darmen
  • Ophoping lymfevocht na klierdissectie
  • Lekkage urine waardoor langer katheter
  • Nabloeding

In het Reinier Haga Prostaatkankercentrum ontstaat bij slechts 1.1 procent van de patiënten binnen 30 dagen een van bovenstaande complicaties. Het grootste deel hiervan konden we met medicatie verhelpen.

Hoeveel mannen hebben last van incontinentie?

Na een operatie is er altijd een kans op incontinentie. Daarvoor krijgt de patiënt incontinentiemateriaal mee (pads). Hieronder ziet u hoeveel pads patiënten gebruiken na 3, 6 en 12 maanden na de operatie. De cijfers zijn sinds 2016:

Na 3 maanden

79,3%

Gebruikt geen of 1 pad

20,7%

Gebruikt meer dan 1 pad

Na 6 maanden

89,4%

Gebruikt geen of 1 pad

10,6%

Gebruikt meer dan 1 pad

Na 12 maanden

94%

Gebruikt geen of 1 pad

6%

Gebruikt meer dan 1 pad

Neurosafe methode

davinci
De urologen Jasper Tijsterman (voorgrond) en John van der Hoeven voeren een operatie uit met de Da Vinci Robot

Artsen van het prostaatkankercentrum maken sinds juni 2017 – als eerste ziekenhuis – gebruik van een  innovatieve operatietechniek, de neurosafe methode. Bij deze  techniek  worden, als het kan, de zenuwen die de penis bedienen, gespaard. De kans op impotentie daalt hierdoor drastisch.

Het grote voordeel van neurosafe is dat de zenuwen die om de prostaat heen liggen – een soort elastiekjes die de penis bedienen – niet worden doorgesneden, zoals bij de gangbare methode. De robot kan ’tussen de elastiekjes door’ snijden. Daardoor blijft de werking van de penis intact.

“Als de tumor het toelaat dat aan beide kanten de zenuw gespaard wordt, zien we een drastische verbetering in de erectiefunctie. De techniek wordt echter nog te kort toegepast om de lange termijnresultaten op dit moment goed op waarde te schatten. Op het vlak van continentie zien we hetzelfde effect, maar ook hiervoor is nadere analyse nodig en is de techniek nog kort.”
Uroloog John van der Hoeven.

Precisiediagnose: MRI-scan voor precisie weefsel-uitname

Precisiediagnostiek wordt steeds belangrijker voor het stellen van een nauwkeurige diagnose en het bepalen van de juiste behandeling. We passen deze specialistische techniek toe met een MRI-scan. Hierdoor kunnen we nog gerichter een miniscule hoeveelheid weefsel uitnemen (biopsie) en zo een eventuele tumor beter vinden. Deze zogenaamde PI-RADS techniek is ontwikkeld door professor Jelle Barentsz van het Radboudumc Prostaat MRI Refrentie / Expertise Centrum (PMRC).

voorbeeld 7729 FvdB 20180316 e1536330025895

Patiëntbetrokkenheid: landelijk voorbeeld

voorbeeld 7616 FvdB 20180316 e1536330273966Patiëntbetrokkenheid is voor ons een wezenlijk onderdeel van goede zorg en van verbetering van de zorg. We willen maatwerk leveren, want iedere patiënt heeft immers zijn eigen waarden, behoeften en doelen in het leven. We vinden het mede daarom belangrijk dat we een patiënt zo vroeg mogelijk en optimaal betrekken bij de noodzakelijke beslissingen. In de spreekkamer beslist u als patiënt samen met uw behandelend arts over de te nemen vervolgstappen.

We hebben hiervoor een werkmethode die we ‘Prostaatkanker in een vroegtijdig stadium samen bespreken’ noemen. Dit voorstel is geselecteerd voor het landelijk project ‘Beslist Samen’, een samenwerking van onder meer de NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de behaalde resultaten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (015) 260 4777.