Onderwerp prostaatkanker nog steeds taboe

Consult

Drie van de tien Nederlandse mannen van 45 jaar en ouder zouden niet openlijk over prostaatkanker praten, als ze daar mee te maken hadden. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft onder 1.065 mannelijke respondenten in Nederland. Het onderzoek, naar het taboe en de onwetendheid van prostaat(kanker), werd uitgevoerd in het kader van de ‘Movember’-maand. In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 100.000 mannen in Nederland de diagnose. Elke drie uur sterft iemand aan de gevolgen van deze ziekte*. Door de vergrijzing in Nederland neemt dit aantal de komende jaren toe. Het onderzoek toont aan dat praten over seksualiteit en intimiteit na een diagnose van prostaatkanker voor veel mannen (ook) lastig zou zijn (43 procent). Ook het kennisniveau over de prostaat blijkt gebrekkig. Ruim een derde van de respondenten weet niet wat de primaire functie van de prostaat is. Een enkeling denkt zelfs dat de prostaat een klier onder de oksel is.

Remco de Vries, als uroloog verbonden aan het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, herkent zich in deze cijfers: “Praten over deze ziekte blijft gevoelig. Sommige van onze patiënten ervaren de mogelijke gevolgen van prostaatkanker, zoals erectie- en incontinentieproblemen, als een verlies van hun mannelijkheid. Goede begeleiding door specialisten is dan ook essentieel.”

Erectiestoornissen zijn een van de meest voorkomende gevolgen van een prostaatkankerbehandeling en kunnen een grote impact hebben op het seksleven van patiënten. Het is dan ook belangrijk dit bespreekbaar te maken. “Spreken over seksualiteit en intimiteit na een prostaatkankerbehandeling blijkt nog veel gevoeliger te zijn, terwijl het een onderwerp is waar iedere patiënt vragen over stelt”, zegt Anja Ladenberg, gespecialiseerd verpleegkundige bij het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. “Wij maken het onderwerp dan ook altijd bespreekbaar tijdens de behandeling, maar ook tijdens de nazorg. Niet alleen met de patiënt, maar ook met hun partner.”

83 procent van Nederlandse mannen in de verhoogde risicogroep wil bevolkingsonderzoek

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 83 procent van de respondenten die tot de verhoogde risicogroep behoren (60 jaar en ouder) graag tweejaarlijks preventief onderzocht wilt worden op prostaatkanker. Voor de groep van 45 jaar en ouder is dit 77 procent. Helaas is er nog geen screeningsmethode beschikbaar om prostaatkanker altijd in een vroeg stadium te ontdekken en is dat bovendien niet altijd gewenst. Overdiagnostiek en overbehandeling van weinig agressieve vormen van prostaatkanker zorgen namelijk ook voor risico’s, waardoor de patiënt meer hinder kan oplopen van de diagnostiek en de behandeling dan van de kanker zelf.

Inloopavonden

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor het Reinier Haga Prostaatkankercentrum aanleiding vanaf volgend jaar diverse inloopavonden te organiseren voor geïnteresseerden.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in oktober 2018 uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding. De volledige onderzoeksresultaten en verantwoording zijn te vinden op www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum/onderzoek.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.reinierhaga.nl/prostaatkankercentrum/onderzoek.