Nieuw: medisch oncoloog en hoogleraar Winald Gerritsen

winald_gerritsen_h

Per 1 oktober is het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) versterkt met de komst van medisch oncoloog en hoogleraar Winald Gerritsen. Hij is een autoriteit op het gebied van immunotherapie en urologische tumoren. Gerritsen gaat wetenschappelijke onderzoeken binnen het Prostaatkankercentrum opstarten en begeleiden. 

Met de komst van prof. dr. Gerritsen wordt het team van Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) verrijkt met een expert op gebied van prostaatkanker.  Prof. dr. Gerritsen heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in zijn vakgebied, zowel in patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek. Ook brengt hij met zijn komst veel kennis en een groot (inter)nationaal netwerk mee voor het PKC.

Winalsd Gerritsen

Vergroten van kennis en groeiende ambitie

Winald Gerritsen gaat het PKC assisteren om, naast onderzoeken met de huidige partners, ook zelf wetenschappelijk onderzoek te ontwikkelen en op te starten op het gebied van prostaatkanker. Daarnaast gaat hij inventariseren waar de behoeften en wensen liggen binnen het PKC. Door zijn internationale connecties kan het PKC meer gaan samenwerken met buitenlandse onderzoekscentra en kan het vaker als partner fungeren in studies.

“We willen blijven ontwikkelen om onze patiënten de beste zorg te geven. Daarom hebben we iemand aangetrokken die ons daarbij kan ondersteunen. Met kennis en kunde op het gebied van onderzoeksmethoden, om zo dwarsverbanden te leggen in binnen- en buitenland. We kunnen van elkaar te leren en de prostaatkankerzorg continue verbeteren.”

Addy van de Luijtgaarden, medisch manager zorgeenheid Oncologie

Wat betekent dit voor de patiënt?

Prof. dr. Gerritsen is aangesteld door het Reinier de Graaf Gasthuis en gaat twee dagen per week werken voor het Prostaatkankercentrum. 

Dankzij meer diepgaand onderzoek kan de patiënt worden behandeld met de nieuwste methoden. Deze methoden geven vaak minder bijwerkingen en zorgen ervoor dat de patiënt zowel een langer als prettiger leven heeft tijdens en na de behandeling.

“Het PKC is in korte tijd een belangrijke speler geworden bij de behandeling van mannen met prostaatkanker. Ik heb er zin in mijn bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en introduceren van nieuwe behandelingen”

Winald Gerritsen, medisch oncoloog en hoogleraar

Nieuwe middelen en methoden moeten worden bedacht en getest. Met de komst van prof. dr. Gerritsen heeft het PKC nu de tijd en menskracht om zich ook daar op te focussen. Naast de huidige state of the art, kan het PKC zich gaan richten op onderzoek en toekomstige ontwikkelingen. Zo krijgt de patiënt altijd de beste en nieuwste behandeling, of zoals Addy van de Luijtgaarden het verwoordt: “De patiënt van vandaag krijgt de beste en nieuwste behandeling; de patiënt van de toekomst weet wat de beste behandelingen zijn.”