Brief van een tevreden patiënt

Geachte heer van der Hoeven,

De afgelopen 4 jaar ben ik in het Reinier de Graaf Gasthuis onder controle en behandeling geweest bij afdeling urologie voor mijn prostaat. Graag deel ik mijn ervaringen over de afgelopen periode met U.

Het verloop van de aandoening

Ongeveer 4 jaar geleden constateerde ik bloed in mijn urine en ben naar aanleiding daarvan bij U onder behandeling gekomen. Na een periode van bijna 4 jaar met controles, waaronder MRI scans en het nemen van biopten, werd in mei van dit jaar prostaatkanker geconstateerd. In juni 2018 heeft een RARP operatie plaats gevonden. Daarna ben ik behandeld voor de gevolgen van de operatie.

De behandeling

Tot mei van dit jaar hebben op regelmatige basis consulten en onderzoeken plaats gevonden. Hoewel het nemen van biopten mij in een wat ongemakkelijke positie plaatste, heb ik dat dankzij de prettige begeleiding nooit als belastend ervaren. De informatie vooraf was duidelijk en er was ook genoeg ruimte voor het stellen van vragen. De methodiek om de MRI beelden bij het nemen van biopten te gebruiken is een innovatieve wijze van werken. Ik vind het een meerwaarde geven in het stellen van de diagnose.

Na de vaststelling van prostaatkanker is mij in het consult helder uitgelegd wat mijn opties waren. Het aanvullende gesprek met de triage verpleegkundige heb ik als zeer prettig ervaren. Ook het aanbod om samen met mijn partner nogmaals met de triageverpleegkundige een gesprek te hebben, heeft ons goed voorbereid op de operatie en de gevolgen daarvan.

De operatie zelf is vlot verlopen en mijn herstel zelfs uitermate voorspoedig. Ik functioneer nu, na 10 weken, al weer enige tijd zeer goed en heb mijn werkzaamheden voor 80% hervat. Ook het feit dat ik na 4 weken weer kon gaan racefietsen heeft mijn herstel bespoedigd. De continentie gaat, mede door de inzet van de bekkenbodemfysiotherapeute, steeds beter, ook daar zit ik op 80-90 % genezing.

Mijn persoonlijke ervaring

De consulten hebben altijd in een open sfeer plaats gevonden, waarbij U helder de mogelijkheden en onmogelijkheden, met de bijbehorende risico’s heeft aangegeven, zodat in gezamenlijkheid een besluit over het vervolgtraject kon worden genomen.

Als patiënt voel ik mij, zowel medisch als emotioneel, op alle niveaus uitstekend behandeld. Wat vooral opvalt is dat de gewenste en benodigde expertise vanuit de zorgverleners wordt aangeboden, zoals o.m. de triage verpleegkundige, de continentieverpleegkundige en de bekkenbodemfysiotherapeute. Ik heb daar nooit om hoeven te vragen en dat maakte het voor mij als patiënt een stuk makkelijker.

De gehele behandeling geeft een gevoel van deskundigheid en efficiëntie, zonder onpersoonlijk te worden. Integendeel, het belang van de patiënt staat voorop. De communicatie heb ik als erg goed en betrokken ervaren.

Ik ben van mening dat het prostaatkankercentrum een voorbeeld is van uitstekende klinische zorgverlening. Ik wil U en alle betrokken medewerkers bedanken voor hun inzet en hoop dat het prostaatkankercentrum zich nog verder kan ontwikkelen en vele patiënten kan helpen.

Gaarne beschikbaar voor een toelichting,
met vriendelijke groet,

Een tevreden patiënt