Diagnose

Bloedonderzoek

Is er een vermoeden dat u prostaatkanker heeft? Dan zal uw arts of huisarts vaak eerst uw bloed onderzoeken om de hoeveelheid PSA te meten. PSA is de afkorting van prostaat specifiek antigeen, een eiwit dat voornamelijk in de prostaat gemaakt wordt.

PSA komt normaal gesproken in kleine hoeveelheden voor in uw bloed. De hoeveelheid PSA neemt door verschillende oorzaken toe, waaronder prostaatkanker. Een verhoogde PSA-waarde kan ook duiden op goedaardige aandoeningen van de prostaat, zoals een ontsteking of een prostaatvergroting. Komt de hoeveelheid PSA in uw bloed boven een bepaalde waarde uit, dan verwijst uw arts of huisarts u door naar onze urologen voor verder onderzoek .

Rectaal toucheren

Om vast te stellen of u prostaatkanker heeft, is het noodzakelijk om een zogenoemd rectaal toucher uit te voeren. Hierbij gaat onze uroloog met zijn of haar vinger via uw anus na of hij of zij de tumor kan voelen. Bij prostaatkanker verhardt vaak het weefsel van de prostaat en worden er knobbeltjes gevormd. Onze uroloog kan deze symptomen door middel van rectaal toucheren vaststellen.

Tijdens dit onderzoek draagt onze uroloog handschoenen en gebruikt hij of zij wat glijmiddel. Doorgaans duurt een rectaal toucher enkele minuten en meestal doet dit geen pijn. Het helpt als u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk ontspant.

Door middel van rectaal toucheren kan niet met 100 procent zekerheid vastgesteld worden of u prostaatkanker heeft. Bij eventuele afwijkingen is daarom altijd  aanvullend onderzoek  nodig.

Echografie van de prostaat

Een echografie van de prostaat is een inwendig onderzoek via de anus. Hiermee kunnen wij de prostaat en de omgeving eromheen afbeelden. Dit is mogelijk door middel van ultrageluidsgolven. Met deze echografie en eventuele andere onderzoeken kan onze uroloog tot een juiste diagnose komen.

Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten. Vaak voelt de uroloog vóór het onderzoek nog even met de vinger aan de prostaat. De uroloog brengt daarna het meetinstrument van het echoapparaat enkele centimeters in de anus.

Het is belangrijk dat u zich tijdens dit onderzoek goed ontspant. Met het apparaat brengen wij de prostaat en de zaadblaasjes in beeld. Zo is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten en de inwendige vorm te bekijken. Bovendien zijn eventuele afwijkingen zichtbaar.

MRI-scan

Door middel van een MRI-scan worden mogelijke tumoren en/of uitzaaiingen zichtbaar voor onze urologen. Deze onderzoeksmethode maakt namelijk dwars- of lengtedoorsneden van uw lichaam met behulp van een magneetveld en radiogolven.

Tijdens de MRI-scan ligt u in een soort koker, wat sommige mensen als benauwend wordt ervaren. Via de intercom blijft u altijd in contact met de laborant die het onderzoek uitvoert. Ook kunt u naar uw eigen muziek luisteren. Soms is het nodig dat u tijdens het onderzoek contrastvloeistof ingespoten krijgt via een bloedvat in uw arm.

U krijgt onder meer een MRI-scan in het geval dat het stadium van de prostaatkanker na eerdere onderzoeken niet helemaal duidelijk is, maar ook voorafgaand aan de biopten om deze goed te kunnen plaatsen. Ook voor planning van een eventuele operatie om te zien hoe dicht of ruim aan de prostaat moet worden geopereerd.

PSMA-PET/CT-scan

Een PET/CT-scan is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Met de PET-scan brengen we met behulp van een radioactieve stof prostaatkankercellen in het hele lichaam in beeld. Deze radioactieve stof krijgt u via een infuus toegediend.

Aan de buitenkant van prostaatkankercellen bevindt zich veel van het eiwit PSMA . De toegediende radioactieve stof bindt zich aan dit eiwit. Op die manier kunnen we alle prostaatkankercellen in het lichaam opsporen. Dit is belangrijk voor een zo gericht en effectief mogelijke behandeling. Met de CT-scan bepalen we vervolgens de plaats waar deze cellen zich in uw lichaam bevinden.

Tijdens de PET/CT-scan komt u in aanraking met straling. De hoeveelheid straling waaraan uw lichaam tijdens het onderzoek wordt blootgesteld, wordt tot een minimum beperkt. Nadat de PET/CT-scan is gemaakt, kunt u weer normaal contact hebben met uw naasten. Een groot deel van de radioactieve stof verlaat het lichaam binnen enkele uren via de urine. De overige radioactiviteit verdwijnt? na verloop van tijd.

Biopsie

Bij een biopsie haalt een uroloog stukjes weefsel weg van verschillende plaatsen in de prostaat. Deze stukjes weefsel worden ook wel biopten genoemd en de behandeling waarbij dit gebeurt een biopsie. Onze urologen zullen u – indien nodig – voorafgaand aan een biopsie plaatselijk verdoven.

Onze uroloog brengt tijdens de biopsie een naald door de darm tot in de prostaat. Op een beeldscherm kunt u dit proces volgen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en is zelden pijnlijk. Tijdens dit onderzoek vindt ook een echo plaats om biopten te plaatsen. Indien op de MRI afwijkingen zijn gezien, kan de uroloog deze MRI beelden gebruiken om echografisch de biopten te plaatsen, zogenaamde precisiediagnostiek middels de MRI-echogeleide methode m.b.v. de UroNav.

Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Door middel van een biopsie kan de patholoog zowel de aan- of afwezigheid van prostaatkanker vaststellen, als de agressiviteit van de tumor. Aan de hand van deze uitslag stelt uw uroloog een definitieve diagnose.

Heeft u een doorverwijzing van uw huisarts? Maak dan een afspraak met ons via de contactpagina