Omgaan met de katheter

Na de operatie krijgt u voor 5 tot 10 dagen een katheter. Dit is een hol buisje dat via de penis in de blaas wordt geplaatst. Via de katheter kan de blaas zich legen, zodat de weefsels kunnen herstellen. 

In deze video geven we informatie over hoe met de katheter om te gaan.